Program för anhörigdagarna

Program
ANHÖRIGDAGARNA

3 oktober och 6 oktober
Anhörigdagarna är för dig som hjälper någon som
har svårt att klara sig på egen hand. Det kan vara på
grund av psykisk ohälsa, långvarig sjukdom,ålderdom,
funktionsnedsättning, missbruk eller våld.

Lördag 3 oktober
12.00-17.00 Utställning och bokbord, entréplan Växjö bibliotek
Möt anhörigkonsulent och brukarföreningar.

14.00-17.00 Föreläsningar, Galaxen Växjö bibliotek*

14.00-14.45 ”När livet tog en annan vändning” – En berättelse om när en i
familjen drabbas av stroke. Carina Petersson

15.00- 15.45 ”Min väg till ett liv utan våld” – föreläsning om hur det är att
vara våldsutsatt. Camilla Nordström

16.00-16.45 ”Att leva som en familj med anhörig som lider av kronisk sjukdom” – forskningsrapport från 2017. Liselotte Årestedt

Tisdag 6 oktober
18.00-20.00 Paneldebatt Orgelsalen, Utvandrarnas hus*

Paneldebatt om olika parters reflektion över anhörigfrågan
med Julia Berg (S), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden,
Kristin Jeanson, projektledare Psykisk hälsaprojektet, Per
Sandberg, förvaltningschef förvaltningen för arbete och
välfärd, Ingrid Svensson, sektionsledare Vuxenpsykiatrin och
Lennart Magnusson, docent i vårdvetenskap Linnéuniversitetet. Moderator: Alf Karlsson

Musik och underhållning av Evelina Alfengård, Madelene Björn
och Kvartetten Barbe-q. Servering av tilltugg.*Max 45 personer i Orgelsalen och Galaxen
Anmäl ditt deltagande till Marie Alfengård, marie.alfengard@
vaxjo.se eller 0470- 418 48.
Växjö kommun i samverkan med handikapporganisationerna.