Kontakt

RBU Kronoberg

Peter Holmquist
Kassör, Medlemsregisteransvarig
Magdalena Korpela
Sekreterare, Medlemsregisteransvarig
Marina Kjellsson
Hemsideansvarig
Maria Ahl-Zanier
C/o Io Kc
Högsbyvägen 3b 352 74 Växjö