Kick off

KICKOFF
VÄLKOMMEN TILL
Kom och mingla med oss!
Information om vad I&KC har på
gång under hösten 2024
Vi bjuder på enkel förtäring
meddela ev. allergier
Din anmälan vill vi ha senast 16 augusti
anmalan@iokc.se
ange – Förening, namn, mobilnummer
TORSDAGEN DEN 22 AUGUSTI
KLOCKAN 17:00 – 19:00
I D É & K U N S K A P S C E N T R U M
H Ö G S B Y V Ä G E N 3 B , V Ä X J Ö

Kick off 22 augusti