Välkommen till RBU Kronobergs lokala förening

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Kronoberg, RBU Kronoberg, är en förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionshinder. Föreningen arbetar lokalt i Kronoberg för att förbättra villkoren för medlemmarna. Vi arbetar intressepolitiskt genom att påverka beslutsfattare och andra makthavare och vi utgör en mötesplats för medlemmarna genom att arrangera olika aktiviteter och andra sammankomster. RBU Kronoberg är en del av Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. RBUs vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.